top of page
最新メイン画像_edited.jpg

Giới thiệu về TAG

TAG経営とは

Nhân sự

スタッフ紹介

NANOKA ​NAGASE

Trưởng nhóm dự án

​プロジェクトリーダー

​Tôi là một người Nhật Bản rất yêu thích đất nước Việt Nam,

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để khởi nghiệp thành công tại Nhật Bản!

img53_edited_edited.jpg
アセット 1.png

Năm 2016

Năm 2019

Từ năm 2019

Hiện tại

Kiến tập tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ kinh tế đại học ChyuKyo, Nhật Bản.

Là quản trị viên Hội Giao Lưu Văn Hóa Việt – Nhật.

Là tư vấn kế toán của TAG keiei.

Đang hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu    

quản lý tại đại học Gifu Kyoritsu.

NGUYEN THI ANH

​Trợ lý dự án

サブリーダー

img61_edited.jpg
アセット 2.png

Các bạn hãy yên tâm trao đổi bằng tiếng Việt.Chúng ta cùng nhau mở rộng các hoạt độngtại Nhật Bản nhé!

Năm 2011

Năm 2008-2010

 Năm 2010-2015 

Năm 2016

Hiện tại,

Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đạt chứng chỉ Kế Toán Trưởng.

Nhân viên kế toán tại Viet Stone Industry Co.,Ltd.

Kế toán tổng hợp tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Việt Nam.

Đến Nhật Bản.

Là tư vấn kế toán của TAG keiei.

KOMEI ​NAGASE

Hãy để chúng tôi đăng ký hỗ trợ vốn cho bạn!

img15_edited.jpg
アセット 1.png

Hiện tại,

Cử nhân tài chính khoa kinh tế đại học Rikkyo, Nhật Bản.

Đang hoàn thành trương trình thạc sĩ kinh tế tại đại học Rikkyo Nhật Bản.

bottom of page